Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit
Hernalsteen Margot – Gustaaf Van der Steenstraat 14 – 1750 Lennik. Gekend onder btw-nummer: BE0783.207.001. Website en Database: www.margothernalsteen.be.

Margot Hernalsteen helpt ondernemers met de technische kant van het online ondernemen. Onder technische taken/ diensten wordt verstaan alle handelingen die nodig zijn voor online ondernemen. Opmaak van websites, landingpagina’s, webshops, online leerplatformen, connecteren van betaalplatformen, opmaak van technische templates voor facturatie en alle automatisaties die nodig zijn om online programma’s met elkaar te laten communiceren.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Hernalsteen Margot en de klant. De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard door het sluiten van de overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig met een schriftelijk bewijs, ondertekend door Hernalsteen Margot.

Artikel 3. Overeenkomst
Zodra er een aankoop tot een technische dienst wordt gevraagd komt de overeenkomst tot stand. Stripuurkaarten van 5 uur zijn 3 maand geldig. Stripuurkaarten van 10 uur zijn 4 maand geldig en stripuurkaarten van 20u zijn 6 maand geldig. Stripuurkaarten zijn niet verlengbaar en vervallen automatisch na het aangegeven aantal maanden na aankoop.

Artikel 4. Betalingen
De betaling dient steeds voldaan te zijn alvorens de taken kunnen worden uitgevoerd tenzij er gekozen werd voor een termijnbetaling. Bij gebrek aan betaling zal Hernalsteen Margot niet overgaan tot actie.  De betaling van de diensten zijn louter voor de uitvoering van technische taken. Alle mogelijke kosten van online tools zijn uitgesloten en volledig ten laste van de ondernemer.

Artikel 5. Annulatie
Bij annulatie van een stripuurkaart voor of na betaling maar voor start van de diensten zal 50% in acht genomen worden van de totale waarde. Annulatie van stripuurkaarten die reeds zijn opgestart is niet mogelijk.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Hernalsteen Margot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke wijzigingen/ updates van de online tools zelf en alle mogelijke gevolgen.

Artikel 7. Misbruik
Indien misbruik wordt gemaakt van doorgegeven technische informatie heeft Hernalsteen Margot het recht Juridische stappen te ondernemen. Onder misbruik van technische informatie wordt verstaan het doorgeven van video en of geschreven materiaal van technisch tools of doorverkoop van bepaalde informatie. Schendingen van deze clausule door de klant kunnen aanleiding geven tot een vaste vergoeding van 5.000,00 EUR, onverminderd het recht van Hernalsteen Margot om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan bewezen worden dat de geleden schade meer bedraagt dan het voornoemd forfaitair bedrag.

Artikel 8. Nietigheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomst met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.

Artikel 9. Geschillen 
In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd om kennis te nemen van een geschil, onverminderd het recht van Hernalsteen Margot om als aanleggende partij hiervan af te wijken. Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst exclusief het Belgische recht van toepassing is.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om vooreuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op \'Zelf instellen\' te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op \'Accepteren en doorgaan\' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring.